Homepage

plaatje

Oosting Advies is een onafhankelijk adviesbureau voor milieu, veiligheid en kwaliteit. Kenmerk van haar werkwijze is een praktische, uitvoeringsgerichte aanpak. Met een jarenlange ervaring in het duurzaamheids-, energie- en milieuwerkveld beschikt Oosting Advies over een sterke kennisbasis.

Reinder Oosting heeft als achtergrond een lerarenopleiding biologie/scheikunde, gevolgd door een universitaire opleiding chemische technologie/bioprocestechnologie. Hij is ondertussen bijna 25 jaar op het duurzaamheids-, energie- en milieuterrein actief: eerst bij ingenieursbureau TAUW en later bij de bedrijfsmilieudienst Drenthe. In die tijd is hij vooral betrokken geweest bij projecten op het gebied van water- en luchtzuivering, octrooiverlening, energiebesparing, vergunningverleningstrajecten, wijzigingen van bestemmingsplannen en ISO9000/14001 trajecten. Daarnaast is hij als projectmanager betrokken bij diverse duurzaamheidsimplementatieprojecten in Drenthe. Sinds 1 januari 2003 werkt hij met zijn eigen adviesbureau Oosting Advies aan de verankering van duurzaamheid in het midden- en kleinbedrijf. Oosting voert regelmatig duurzaamheids- en energiescans uit. Daarnaast werkt hij als auditor/keurmeester via de stichting Groen Belicht in opdracht voor de Stichting KMVK (o.a. Green Key, Blauwe Vlag en classificatiekeuringen groepsaccommodaties).

De sterke punten van Oosting Advies liggen in een uitgebreide kennis van duurzaamheids- en milieuonderwerpen en in het effectief kunnen vertalen van een probleemstelling naar een praktische oplossing. De rol van procesbegeleider is hierbij net zo belangrijk als het aanreiken van inhoudelijke kennis. Communicatieve vaardigheden komen van pas bij het managen van grotere projecten en bij het geven van lezingen en cursussen.

In de functie van projectmanager van ‘Duurzaam Drenthe’ heeft Reinder Oosting met succes de milieuzorg bij de recreatiesector in Drenthe geïntroduceerd. Dit heeft o.a. geleid tot de introductie van de milieubarometer voor campings en bungalowparken in Drenthe en tot het opzetten en uitvoeren van de milieubarometer voor hotels. Dit laatste was een pilotproject. Een groot deel van deze recreatiebedrijven is nu nog gekoppeld aan het keurmerk Green Key (voorheen de milieubarometer). Green Key is het duurzaamheidkeurmerk voor ondernemers in de toeristische sector, zie www.greenkey.nl. Daarnaast zijn vergelijkbare milieuzorgprojecten opgezet en uitgevoerd voor onder meer hoveniers, touringcarbedrijven en de metaalsector. Belangrijk aspect was steeds de koppeling van kennisversterking aan de individuele situatie via bedrijfsdoorlichtingen en het opstellen van verbeterplannen, wel of niet gekoppeld aan het behalen van een keurmerk.

Later was de heer Oosting als projectmanager verbonden aan een project voor verankering van de milieubarometer in geheel Noord-Nederland. In dit project ging het behalve begeleiding ook om een subsidiefaciliteit voor investeringen. Momenteel is hij in Drenthe projectmanager voor een Green Key begeleidingsproject en sinds 2006 aan Green Key verbonden als auditor, landelijk coördinator uitvoering audits en normen ontwikkelaar.